Mariborske vedute II

Vente EBooks : Mariborske vedute II EBook
Achat EBooks : Mariborske vedute II
Druga izdaja Mariborskih vedut prinasa se vec zgodb o Mariboru, o njegovi neposredni okolici in o Pohorju. V njej so osrednje mesto nasla besedila, ki so jih zbirali in zapisovali ustvarjalci, tesno povezani z Mariborom: Paul Schlosser, Elza Lesnik, Josip Brinar, Franjo Cicek, Joze Tomazic in Oskar Hudales. Dodane so se posamezne zgodbe Maje Brodschneider Kotnik, Jakoba Kelemine, Sase Pergerja, urednic Dusice Kunaver in Brigite Lipovsek ter nekaj Mariborskih zgodb Valentine Varl, Dusana Tomazica in Sase Radovanovica. V Mariboru in njegovi okolici se nahaja devet lokacij, ki so v izbranih zgodbah najveckrat upodobljene: ruralna obmocja (pobocje mariborskega Pohorja, vkljucno s Habakukom in Postelo, sirsi prostor Pohorja) ali urbana obmocja (staro mestno jedro, Lent) ali pa krajevno sodijo v mesto, vendar niso naseljena (Pekrska gorca, Mariborski otok), poseben pomen v veduti Maribora in njegovi okolici ima reka Drava, ki je hkrati reka, ki hrani ljudi (ribolov, splavarstvo) in razdvaja (levi in desni breg mesta). Iz razlicnih zapisov je razvidno, da na predstavljenem obmocju ljudje nepretrgoma zivijo ze priblizno 4000 let. Dolga doba poseljenosti ter vpliv zgodovinskih obdobij in dogodkov v njih je razvidna tudi iz zbranih pripovedk. Clovek namrec ne zivi izolirano od svoje okolice, temvec vpliva nanjo, prav tako pa okolje vpliva na cloveka. V zbranih zgodbah se cuti vpliv politeisticnih verovanj ter monoteisticnega krscanstva, predvsem prepletanje obojega. Bajcna in legendna bitja so nam prav zaradi tega, ker si z njimi delimo bivanjski prostor, precej podobna: nagajiva, prijazna, a tudi zamerljiva in strasna, kadar clovek pokaze svojo neposlusnost do njih. Naj izpostavimo samo najbolj znane analizirane povedke: Krojacek resi Maribor, Dravski vodovnik, Ribic hlebca vrze v Dravo, Zlati krompir, Vodovni, Jezernik, Velikan Vouvel, Dravska roza, Kacja kraljica, Zlati krompir, Pastorka in bela zena, Sveti Bolfenk in Areh, Zacaranci v Pekrski gorci, Slovenska Kalvarija, Vrag in njegov kozel in Zaklad na Posteli. Knjigo zakljucuje spremna studija dr. Dragice Haramija. V njej analizira vec aspektov pripovedk, literarno plat ob analizi oblikovnih in vsebinskih znacilnosti besedil in njihovih razlicic (pripovedovalec, jezikovne prvine, pripovedno strategijo, tipicne like, tipicne razlage, odnose med akterji, idejno plat, kozmoloska in religiozna ozadja, slovstveno folkloristiko, poganska ozadja, spreminjanje skozi cas, zgodovinske okoliscine) in etnografsko ozadje (pomen za konstituiranje skupnosti) ter njihovo socialno funkcijo. En savoir plus

En savoir plus >>

Caractéristiques du produit

Type de produit : Ebook
 • Éditeur : ZALOZBA PIVEC
 • Date de parution : 03/01/2022
 • Langue d'origine : Slovène
 • Format : 0,0 x 0,0 x 0,0
 • Nombre de page(s) : 300
Référence : 9789617103960
Format : EPUB

Partager par Email

Mariborske vedute II

Ajout à ma wishlist

Mariborske vedute II

Chapitre
Cet article est proposé par Chapitre.ch, partenaire du Club
Cet article lève votre engagement d'achat au Club mais n'est pas échangeable avec vos Points Fidélité.
Vente EBooks :                Mariborske vedute II
Achat EBooks : Mariborske vedute II

Ebook

Ebook 23.00 CHF

Vous n'êtes pas encore membre
du club

Pour découvrir notre offre spéciale de bienvenue au Club et découvrir tous les avantages qui vous sont réservés, veuillez contacter notre Service clientèle
Par mail :fls@fls.ch
Par téléphone : 0848 840 500

Découvrez vos avantages >>

Mariborske vedute II